آیت الله صدرزاده دامغانی ستاره گمنام در آسمان کویر
49 بازدید
محل نشر: هفته نامه کویر / استان سمنان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ناهی اجمالی به زندگینامه مرحوم آیت الله شیخ علی اکبر صدرزاده دامغانی که از شاگردان مبرز مرحوم میرزا مهدی اصفهانی در مشهد بود.