شهید محمد منتظرقائم و نقش او در شکل گیری مبارزات انقلابی در دامغان
46 بازدید
محل نشر: هفته نامه کویر شماره 353/ استان سمنان مورخه 18/11/1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی نقش و جایگاه شهید منتظرقائم در قبل از پیروزی نهضت در دامغان