آشنائی با بکیر بن اعین از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع)مدفون در دامغان
49 بازدید
محل نشر: هفته نامه کویر شماره 369 سال 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی زندگی بکیر و شبهه ای که آیا واقعا قبر او در دامغان است؟