اسناد ماندگار (1) سه نامه از امام خمینی به آیت الله شیخ کاظم دامغانی
47 بازدید
محل نشر: هفته نامه کویر شماره 553 مورخه 20/11/1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بازخوانی سه نامه از امام که هیچ کدام از این 3 نامه حتی در صحیفه امام هم نیامده است و ما در تحقیقات به آنها دست یافتیم