اسناد ماندگار (2) نامه امام خمینی به آیت الله میرزا محمد علی دامغانی
46 بازدید
محل نشر: هفته نامه کویر
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیت الله دامغانی از روحانیون مبارز و رهبران انقلاب در همدان بوده و این نامه از اسناد ساواک به دست آمده است.