سفر علمی ابن عساکر دمشقی به دامغان(سنه 529 ق)
45 بازدید
محل نشر: هفته نامه کویر شماره 572
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384/4/21
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شرحی از سفر ابن عساکر به دامغان در سال 529ق و دیدار او با عالم بزرگ وقت دامغان و بزرگان فقهای شافعی، عبدالکریم بن محمد بن ابی منصور دامغانی که ابن عساکر از او روایتی هم نقل می کند.