کتابشناسی امام حسین (ع) و اصحابش در آثار نویسندگان دامغانی
48 بازدید
محل نشر: هفته نامه کویر شماره 559 مورخه 23/1/1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در تحقیقی ناقص به معرفی آثار دامغانی ها درباره امام حسین (ع) به معرفی 29 کتاب (اعم از چاپ شده و مخطوط) پرداخته ایم