پاک زاد و پاک بین و پاک فطرت در رسید...
50 بازدید
محل نشر: هفته نامه کویر شماره 567 مورخه 17/3 /1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار به قصیده ای از مرحوم سید کریم امیری فیروزکوهی که در رثای مرحوم آیت الله شیخ محمد کاظم مهدوی دامغانی سروده شده پرداخته ایم.