کاتبان نسخ خطی خادمان میراث مکتوب (40 قسمت)
46 بازدید
محل نشر: هفته نامه کویر طی سال های 1386 تا 1387
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این 40 قسمت به معرفی کاتبان نسخه های خطی که از دامغان بودند پرداخته شد