دو منبع مهم در شناسائی شاگردان دامغانی آیت الله العظمی سید میرزا آقا ترابی
49 بازدید
محل نشر: ماهنامه نگاه جوان شماره 75 (ویژه نامه خورشید فقاهت)/ شهریور 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی