کتابت آثار میرزای اصفهانی توسط آیت الله خدائی دامغانی
51 بازدید
محل نشر: ماهنامه نگاه جوان / شماره77 / آذر1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگاه کوتاه به آثار میرزا مهدی غروی اصفهانی که توسط شاگرد ایشان مرحوم خدائی نوشته شده و به عنوان یک منبع مهم برای اهل تفکیک به حساب می آید.