شهید علی اصغر کشاورزیان در سنگر علم و جهاد
49 بازدید
محل نشر: ماهنامه نگاه جوان / اردیبهشت 1390
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در نوشتاری کوتاه به زندگی شهید کشاورزیان و تحصیل او در مدرسه حقانی قم و شهادت او در دفاع مقدس پرداخته است. این شماره ماهنامه نگاه جوان با عنوان «بهای بهشت» ویژه نکوداشت شهید کشاورزیان است .