خطیب سخنور ، حاج شیخ عباسعلی محقق دامغانی خراسانی
46 بازدید
محل نشر: هفته نامه کویر شماره349؛ 20/10/1379 .
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی