به مناسبت اهدای جایزه مهم ترین ترجمه سال ایتالیا به خانم فریده مهدوی دامغانی
52 بازدید
محل نشر: هفته نامه کویر شماره 470 ؛ 1382/3/27
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی