در سوگ مادری مهربان برای دامغان
57 بازدید
محل نشر: هفته نامه کوبر 10 اردیبهشت ماه 1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مطلب در رثای مادر سه شهید بانو زهرا شیرپوری نوشته شده بود که رهبر انقلاب در دامغان دربیاناتشان از ایشان تجلیل نمود.