عالمان گمنام در این دیار کهن
50 بازدید
محل نشر: هفته نامه کویر
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این یادداشتهای کوتاه به معرفی عالمان روحانی دامغان می پردازد که تا این تاریخ آذر 1393 بیش از 20 قسمت از آن چاپ شده است