تاثیرپذیری علمای دامغان از مکتب تفکیک خراسان
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب در نگاهی اجمالی به زندگی تعدادی از علمای دامغان چون آیت الله صدرزاده، آیت الله مهدوی دامغانی ، آیت الله خدائی ، آیت الله نصیری ، میرزا علی اکبر معلم و حجت الاسلام حاج سید باقر تقوی که در مکتب میرزا مهدی اصفهانی تربیت یافته اند پرداخته است.