تاریخ مطبوعات در دامغان
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب در 4 موضوع : 1ـ مطبوعات در دامغان 2ـ مطبوعاتِ دامغان 3ـ چهره های مطبوعاتی در دامغان 4ـ ضمیمه ها نگاشته شد و در تعداد محدود منتشر گردید که می توان نسخه از آن را در کتابخانه ملی دید.