رساله اللحیه و الاسلام یا حرمت تراش ریش از نظر اسلام / سید طاهر شاهچراغی
45 بازدید
نقش: مصحح
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نسخه خطی موجود در کتابخانه حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) دامغان بازنویسی و تصحیح شد و منابع آیات و روایات و اقوال آن استخراج گردید و در تعداد محدود منتشر گردید