عالمان دینی در خاندان عالمی دامغانی
70 بازدید
ناشر: شخصی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این مجموعه در تیراژ نحدود به معرفی بیش از 20 تن از عالمان دینی در خاندان عالمی دامغانی می پردازد که در بین این عالمان مجتهدان بنامی وجود دارد. در پایان کتاب نیز تصاویری از اجازات این بزرگان آمده لست.تعداد صفحات کتاب 160 صفحه کمی باشد.