بحار الانوار جلد صفر (تالیف مرحوم ربانی شیرازی)
46 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب به توصیه آقای حاج مهدی نصیری که کار ترجمه صد جلد بحار را بر عهده داشتند انجام گرفت . این جلد شامل زندگینامه مرحوم مجلس و پدرش به همراه شاگردان ، مشایخ و اساتید آن بزرگواران بوده است.