الزام الناصب (علی بن زین العابدین یزدی حائری) جلد 2
57 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 0
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
این کتاب به روایات در ظهور حضرت حجت (ع) می پردازد و در کنار آن چند نخه از خطبه البیان که منسوب به حضرت امیرالمومنین ی باشد آمده است. در انتهای این جلد هم فرزند مولف به مشکلات و سختی هایی که در مسیر چاپ کتاب برایش پیش آمده اشاره کرده است.